Friday, December 22, 2006

RHEL's up2date Yum Repository

Блог дээрээ бичлэг хийлгүй их удчихажээ. RedHat Enterprise Linux ашигладаг админууд маань стандарт RedHat Network-ын (up2date) package channel-уудад байдаггүй өөр програм, package-уудыг хэрхэн суулгах вэ гэсэн асуулт их тавьдаг. Надад өөрт маань ч mplayer, ffmpeg, mencoder гэх мэт зөндөө л нэмэлт хэрэгсэлүүдийг ашиглах шаардлага гардаг.

Үүнд up2date хэрэгсэлд Yum буюу (Yellow dog Updater Modified) гээд rpm software updater, installer хэрэгсэл (tool)-ийн repository-г ашиглах нь дажгүй сонголт.

Өөрөөр хэлбэл стандарт програмуудыг RHN-оос суулгаад, энд байдаггүй нэмэлт зүйлсийг Yum-ын сангаас суулгая:

1. /etc/sysconfig/rhn/sources файлд дараах мөрүүдээс өөрийн системд хамаарах хэсгийг нэмнэ:

### Dag RPM Repository for Fedora Core
yum dag http://apt.sw.be/fedora/3/en/$ARCH/dag ## FC3-г ашиглаж буй бол
yum dag http://apt.sw.be/fedora/2/en/$ARCH/dag ## FC2-г ашиглаж буй бол
yum dag http://apt.sw.be/fedora/1/en/$ARCH/dag ## FC1-г ашиглаж буй бол

### Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux
yum dag http://apt.sw.be/redhat/el4/en/$ARCH/dag ## RHEL4-г ашиглаж буй бол
yum dag http://apt.sw.be/redhat/el3/en/$ARCH/dag ## RHEL3-г ашиглаж буй бол

2. Үүний дараа системээ шинэчилнэ:
up2date -u

3. Шинээр програм суулгахдаа:
up2date -i mplayer ffmpeg mencoder

гэх мэт

Мөн RedHat, Fedora систем дээр Debian системийн Apt (updater, installer) хэрэгслийг ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг энэ линкээс уншаарай.Бичлэг таалагдсан бол сурталчилгаан дээр +1 дарж тус хүргээрэй ;)

1 Comment:

Хөх маахай Л.Очирхуяг said...

RHEL чинь нилээд үнэтэй байдаг байсан санагдаж байна. Тэрийг яаж зохицуулж байна даа.

blogger templates | Make Money Online