Friday, October 27, 2006

Adding additional hard drive in Linux

Linux төрлийн систем анхлан хэрэглэгчид маань сервертээ шинээр hard disk суурилуулах нь ихээхэн түвэгтэй гэж боддог. Windows дээр бол залгачихаад л системээ эхлүүлэхэд өөрөө суурилагдчихсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаа шинээр дискээ яаж Линукс системд нэмэх талаар үзэцгээе!

Disk, partition-ны нэрсийн тэмдэглээ

Дискний нэрүүд нь 3 үсгээс тогтох бөгөөд IDE болон SCSI disk drive-ууд тус бүр "hd", "sd" гэсэн 2 үсгээр эхлэдэг. Гурав дахь үсэг нь тухайн дискнийг аль disk controller-ын аль interface болохыг заадаг.

IDE disk drive бол дараах "a"-с "h" хүртэл,
SCSI disk drive бол дараах "a"-с "p" хүртэл байж болно.

Тэгэхээр ихэнхи системд эдгээр 3 дахь үсэг нь дараах хэлбэртэйгээр нэрлэгдсэн байна.

# a болон b - 1 дэх IDE controller-ын Primary interface дэх Master болон Slave disk
# c болон d - 1 дэх IDE controller-ын Secondary interface дэх Master болон Slave disk
# e болон f - 2 дахь IDE controller-ын Primary interface дэх Master болон Slave disk
# g болон h - 2 дахь IDE controller-ын Secondary interface дэх Master болон Slave disk

Нэрний дараачын хэсэг нь тоо байх бөгөөд энэ нь тухайн диск дэхь partition-ы дугаарыг заана. Жишээ нь: hda1, hdb2, sda1, sdd4 гэх мэт

IDE disk drive бол дараах 1-с 16 хүртэл,
SCSI disk drive бол дараах 1-с 15 хүртэл байж болно.

1-4 дугаартай бол primary, extended
5-16 (15) дугаартай бол logical

Өөрийн дискүүд дэх partition-оо харах гэвэл:

# ls /dev/hd*
эсвэл
# ls /dev/sd*

Өгөгдөл агуулсан шинэ диск нэмэх

Эхлээд мэдээж Линукс сервер компьютерээ унтраагаад шинэ хатуу диксээ залгана. Үүний даа системээ эхлүүлээд дараах командыг суперхэрэглэгчээс өгнө:

# ls /proc/ide

Үр дүн нь дараах хэлбэрээр харагдана:

drivers hda@ hdc@ ide0/ ide1/ piix

Бидэнд hdc гэсэн шинэ хатуу диск суурилагджээ гэж үзье:

Одоо уг диск өөртөө partition агуулсан эсэхийг шалгахдаа:

# fdisk -l /dev/hdc

Disk /dev/hdc: 64 heads, 63 sectors, 787 cylinders
Units = cylinders of 4032 * 512 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdc1 * 1 610 1229728+ 83 Linux
/dev/hdc2 611 787 356832 5 Extended
/dev/hdc5 611 787 356800+ c Win95 FAT32 (LBA)

гэсэн үр дүн харагдлаа.

Одоо уг дискний эдгээр partition-уудыг системдээ залгаснаар дээрх мэдээлэлтэй ажиллах боломжтой болно:

# mount /dev/hdc1 /mnt/hdc1
# mount /dev/hdc5 /mnt/hdc5

5 дахь нь Windows системийнх тул та үүнийг файл системийн төрлийн заан залгах шаардлагатай юм:

# umount /mnt/hdc5
# mount -t vfat /dev/hdc5 /mnt/hdc5

Ихэнхи хэрэглэгддэг файл системийн төрлүүд нь:

* msdos - FAT12 and FAT16
* vfat - FAT16 with long file name support, FAT32
* ext2 - primary Linux file system;
* ext3 - compataible with ext2 file system with log support
* reiserfs - new Linux file system with log support

эдгээр бөгөөд үүнээс гадна нилээд файл системүүдтэй Линукс систем ажиллах чадвартай.

Өгөгдөл агуулаагүй шинэ диск нэмэх

Дээрх жишээний hdc диск суурилагдсан гэж үзвэл дараах командыг өгнө:

#fdisk /dev/hdc
Command (m for help): _

гэсэн үг дүн гарч ирэх бөгөөд m үсгийг дарж тусламж харах боломжтой.

Command (m for help): m
Command action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)

Шинэ дискэнд partition байгаа эсэхийг харахдаа p товчыг дарна:

Command (m for help): p

Disk /dev/hdc: 64 heads, 63 sectors, 787 cylinders
Units = cylinders of 4032 * 512 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System

гэвэл уг диск хоосон байна гэсэн үг.

Шинэ partition үүсгэхийн тулд n товчыг дарна:

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)

Энэ нь primary эсвэл extended төрлийн partition-ны алиныг үүсгэхийн заана. Бид p товч дарж шинэ partition-оо үүсгэнэ.

Үүний дараа partition-ны дугаарыг оруулна:

Partition number (1-4): 1

Уг partition-ны дискны аль цилиндрээс эхлэхийг оруулна:

First cylinder (1-787, default 1):

Using default value 1

Дараа нь уг partition-ны дискний аль цилиндрт төгсөх дугаар эсвэл нийт эзлэх хэмжээг оруулна.
Гэхдээ хэрвээ бид уг дискийг бүхэлд 1 л partition болгох бол шууд Enter товч дарчихад болно:

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-787, default 787):
Using default value 787

Command (m for help):

За нигээд бид шинэ partition үүсгэчихлээ. Шалгая:

Command (m for help): p

Disk /dev/hdc: 64 heads, 63 sectors, 787 cylinders
Units = cylinders of 4032 * 512 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdc1 1 787 1586560+ 83 Linux

Command (m for help):

Хэрвээ бид дээрхи partition-ыг устгах хэрэг гарвал d товч дараад дугаарыг оруулж өгнө:

Command (m for help): d
Partition number (1-4): 1

Command (m for help

За одоо уг шинэ partition-оо диск рүүгээ хадгалаад гарах хэрэгтэй:

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Дискыг форматлах

#mkfs -t ext3 -j /dev/hdc1

mke2fs 1.37 (21-Mar-2005)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
5029888 inodes, 10050657 blocks
502532 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
307 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
16384 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624

Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 29 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

Шинэ partition-ыг файлсистем руу залгах

Шинэ хавтас үүсгээд түүнийг шинэ partition-ыг залгая (mounting):

#mkdir /backup
#mount -t ext3 /dev/hdc1 /backup

Нийт файлсистемд агуулагдаж буй partition -ыг харахдаа:

#mount | column -t

Системийг анх эхлэхэд автоматаар залгах

Дараах файлыг текст файл засварлагчаар нээгээд
#vi /etc/fstab

дараах мөрийг нэмнэ:

/dev/hdc1 /backup ext3 defaults 0 0

Төгсгөлд нь үүнийг мэдэж авснаар та Линукс системийн хэрэглээнд нэг алхам урагшиллаа. Амжилт хүсье!Бичлэг таалагдсан бол сурталчилгаан дээр +1 дарж тус хүргээрэй ;)

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online