Tuesday, March 03, 2009

Debian Etch to Lenny update

Хэрвээ та Дебиан 4.0 сервер ашиглаж байсан ба сая шинэ гарсан 5.0 хувилбар руу шинэчлэх бол дараах товч зааварын дагуу хийгээрэй.

1. Backup
Юуны өмнө одоо байгаа 4.0 серверийнхээ хэрэгцээт, чухал зүйлсээ хуулж, нөөцлөж авах хэрэгтэй болно. Таны сервер дээр ямар сервис ажилладагаас хамаараад /home, /var, /etc гэх мэт аль хэсгээ хадгалж авахаа та мэднэ бизээ.

2. Etch Update
4.0 хувилбарын шинэчлэлт, нөхөөсүүдийг татаж авч суулгана:
# apt-get update
# apt-get upgrad

Ингээд хэрвээ шинэ кернел суусан бол системийг дахин ачаалана:

# reboot

3. Backup /etc/apt/sources.list
4.0 хувилбарын repository файлыг нөөцлөж авна:

# cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.etch


Ингээд 5.0 хувилбарын repository хаягуудыг оруулна:

# vi /etc/apt/sources.list


# Main
deb http://ftp.ru.debian.org/debian lenny main contrib non-free
deb-src http://ftp.ru.debian.org/debian lenny main contrib non-free

# Security
deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
4. Upgrade Debian to from 4.0 to 5.0
Одоо package management tool-ыг шинэчлэх хэрэгтэй:

# aptitude update
# aptitude update apt aptitude

Ингээд шинэ хувилбарыг суулгаж эхлүүлнэ:

# aptitude dist-upgrade

Энэ нь интернэтийн тань хурдаас шалтгаалж удаж магадгүй.

5. Verify new system
Системийнхээ цөмийн хувилбарыг харах:

# uname -a

Гаралт нь:

Linux debian.localserv 2.6.26-1-amd64 #1 SMP Sun Mar 01 17:57:00 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux


Дэбиан хувилбарыг шалгах:

# cat /etc/debian_version

Гаралт нь:
5.0
Лог файлуудыг шалгах:

# egrep -i 'err|warn' /var/log/dmesg
# egrep -i 'err|warn' /var/log/messages
# tail -f /var/log/dmesg
# tail -f /path/to/other/apps/log

Ажиллаж буй сервисүүд болон нээлттэй портуудыг харах:

# netstat -tulpn
# rcconf

Firewall тохиргоог харах:

# iptables -L -n
# ip6tables -L -n


Ашигласан материал:
http://www.cyberciti.biz/tips/howto-upgrade-debian-linux-4etch-to-5lenny-server.htmlБичлэг таалагдсан бол сурталчилгаан дээр +1 дарж тус хүргээрэй ;)

2 Comments:

Зурвасчин said...

Сайн уу Эрхмээ
Чамаас нэг юм гуйе аа би Linux жоохон ухаж байгаа санаатай юм аа. Тэгтэл ерөнхий олголт байдаггүй ээ. Бүүр ор хоосон хүнийг бодвол учиртай MS-DOS дээр ажилладаг байсан болохоор command line -ийн талаар ойлголт бий л дээ. Ядаж л dir, cd, rmdir, mkdir нтрийг мэдээд байгайн. Ер нь бол Linux ийн талаар товчхон тайлбар хийгээд байнга хэрэглэгддэг командуудынх нь талаар зөвлөгөө өгч тус болооч гэх гэсэн юм аа. GUI дээр ажиллаж болох ч жоохон гүнзгий мэдэх гэсэн юмаа. Баярлалаа.

Эрхэмээ said...

Linux Administration Handbook
гэж ном бий. Түүнийг нэг сайн уншчихсан байхад ер нь тэгээд учрийг нь ойлгочихно доо. Миний ширээний ном байгаа юм.

http://www.amazon.com/Linux-Administration-Handbook-Evi-Nemeth/dp/0130084662

http://www.net-security.org/review.php?id=175

Desktop дээрээ Ubuntu хэрэглэдэг бол дараах номыг аваад уншиж үзээрэй.
http://www.ubuntupocketguide.com/download/ubuntupocketguide-v1-1.zip

blogger templates | Make Money Online